3D-referans

Excel'deki bir 3B başvuru, birden çok çalışma sayfasındaki aynı hücreye veya aralığa başvurur. İlk olarak, alternatife bakacağız. Devamını OkuSütun Ekle

Excel'de bir sütun eklemek için sütun harfine sağ tıklayın ve Ekle'ye tıklayın. Bir sütun veya satır eklediğinizde, hücre başvuruları otomatik olarak güncellenir. Devamını OkuMutlak değer

Excel'deki ABS işlevi, bir sayının mutlak değerini döndürür. Başka bir deyişle: ABS işlevi, eksi işaretini (-) negatif bir sayıdan kaldırarak pozitif yapar. Devamını Oku

Adres

Excel'deki ADRES işlevi, belirli bir satır ve sütun numarasına dayalı olarak metin olarak bir hücre başvurusu oluşturur. Varsayılan olarak ADDRESS işlevi mutlak bir referans oluşturur. Devamını OkuGelişmiş Filtre

Bu örnek, yalnızca karmaşık ölçütleri karşılayan kayıtları görüntülemek için Excel'de gelişmiş bir filtrenin nasıl uygulanacağını öğretir. Devamını Oku

Mutlak Referans

Excel'deki mutlak başvuru, çalışma sayfasındaki sabit bir konuma başvurur. Bir formülü kopyaladığınızda, mutlak referans asla değişmez. Devamını Oku

Toplama

Bir aralıkta hatalar varsa, SUM, COUNT, BÜYÜK ve MAX gibi Excel işlevleri çalışmaz. Ancak, bunu düzeltmek için TOPLAMA işlevini kolayca kullanabilirsiniz. Devamını OkuAnova

Bu örnek, Excel'de tek faktörlü ANOVA'nın (varyans analizi) nasıl gerçekleştirileceğini öğretir. Birkaç popülasyonun ortalamalarının hepsinin eşit olduğu sıfır hipotezini test etmek için tek faktörlü veya tek yönlü ANOVA kullanılır. Devamını Oku300 Örnek

Bu bölümü tamamlayın ve bir Excel uzmanı olun! Bu sayfadaki örnekler ve özellikler, her bölümün sağ tarafında da bulunabilir. Devamını Oku

Alan Grafiği

Alan grafiği, çizgilerin altındaki alanların renklerle dolu olduğu bir çizgi grafiğidir. Her değerin toplam zaman içindeki katkısını görüntülemek için yığılmış bir alan grafiği kullanın. Excel'de bir alan grafiği oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın. Devamını Oku

Otomatik Doldur

Bir dizi hücreyi otomatik olarak doldurmak için Excel'de Otomatik Doldur'u kullanın. Bu sayfa, takip edilmesi kolay birçok Otomatik Doldurma örneği içerir. Gökyüzü, limittir! Devamını OkuOtomatik Sığdır

Muhtemelen Excel'de bir sütunun genişliğini nasıl değiştireceğinizi biliyorsunuzdur, ancak bir sütundaki en geniş girişi otomatik olarak nasıl sığdıracağınızı da biliyor musunuz? Devamını OkuOtomatik Fatura

Bu makale, Excel'de fatura oluşturma işleminin nasıl otomatikleştirileceğini açıklar. Aceleniz varsa, Excel dosyasını indirmeniz yeterlidir. Devamını OkuOtomatik Kurtarma

Excel, Excel dosyanızın bir kopyasını periyodik olarak kaydeder. Hiç kaydedilmemiş bir dosyanın nasıl kurtarılacağını ve en az bir kez kaydedilmiş bir dosyanın nasıl kurtarılacağını öğrenin. Devamını OkuOrtalama

Excel'deki ORTALAMA işlevi, bir grup sayının ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar. ORTALAMA işlevi, mantıksal değerleri, boş hücreleri ve metin içeren hücreleri yok sayar. Devamını OkuOrtalamaEğer

Excel'deki EĞERORTALAMA işlevi, bir ölçütü karşılayan hücrelerin ortalamasını hesaplar. EĞERORTALAMA, birden çok ölçütü karşılayan hücrelerin ortalamasını hesaplar. Devamını Oku

eksenler

Çoğu grafik türünün iki ekseni vardır: yatay eksen (veya x ekseni) ve dikey eksen (veya y ekseni). Bu örnek size eksen türünü nasıl değiştireceğinizi, eksen başlıklarını nasıl ekleyeceğinizi ve dikey eksenin ölçeğini nasıl değiştireceğinizi öğretir. Devamını OkuGrafik çubuğu

Çubuk grafik, sütun grafiğinin yatay versiyonudur. Büyük metin etiketleriniz varsa bir çubuk grafik kullanın. Excel'de bir çubuk grafik oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın. Devamını Oku

^