Excel

Excel SQRT İşlevi

Excel Sqrt Function

Excel SQRT işleviÖzet

Excel SQRT işlevi, pozitif bir sayının karekökünü döndürür. Sayı negatifse SQRT bir hata döndürür.Amaç Bir sayının pozitif karekökünü bulun Dönüş değeri Pozitif karekök Sözdizimi =SQRT (sayı) Bağımsız Değişkenler
  • sayı - Karekökü alınacak sayı.
Sürüm Excel 2003 Kullanım notları

SQRT işlevi, negatif bir sayının karekökünü alması istendiğinde #SAYI hatası döndürür. Negatif bir değerin karekökünü almanız gerekiyorsa (değer pozitifmiş gibi) sayıyı ABS işlevinde şu şekilde sarabilirsiniz:

 
= SQRT ( ABS (A1))


^