Excel

Önceki ayın ilk gününü al

Get First Day Previous Month

Excel formülü: Önceki ayın ilk gününü alınGenel formül |_+_| Özet

Belirli bir tarih için önceki ayın ilk gününü almak için EOMONTH işlevine dayalı basit bir formül kullanabilirsiniz.Gösterilen örnekte, B5 hücresindeki formül:

= EOMONTH (date,-2)+1
Açıklama

EOMONTH işlevi, belirli bir tarihe göre ayın son gününü döndürür. 2. argüman aylar , son güne dönmeden önce gelecekte veya geçmişte kaç ay içinde hareket edileceğini belirtir. 2 ay geriye gidip bir gün ekleyerek herhangi bir tarihten önceki ayın ilk gününü hesaplayabiliriz.

alıştırma için veriler içeren örnek excel dosyası

Gösterilen örnekte, aylar -2 olarak sağlanır, bu da EOMONTH'un 30.04.2015'e dönmesine neden olur. Daha sonra 1 gün eklenerek 5/1/2015 elde edilir.

Yazar Dave Bruns


^