Excel

INDEX ve MATCH ile tabloları birleştirin

Join Tables With Index

Excel formülü: Tabloları INDEX ve MATCH ile birleştirinGenel formül |_+_| Özet

Ortak bir kimliğe sahip tabloları birleştirmek veya birleştirmek için INDEX ve MATCH işlevlerini kullanabilirsiniz. Gösterilen örnekte, E5'teki formül:= INDEX (data, MATCH (lookup,ids,0),2)

'veri' nerede adlandırılmış aralık H5:J8 ve 'ids' H5:H8 adlı aralıktır.

Açıklama

Bu formül, müşteri tablosundan müşteri adını ve durumunu sipariş tablosuna çeker. KAÇINCI işlevi doğru müşteriyi bulmak için kullanılır ve INDEX işlevi verileri almak için kullanılır.

Müşteri adı alınıyor

İçten dışa doğru çalışarak, MATCH işlevi aşağıdaki gibi bir satır numarası almak için kullanılır:

excel'de if ifadesi nasıl oluşturulur
 
= INDEX (data, MATCH ($C5,ids,0),2)
  • Arama değeri, sütun kilitliyken karma bir referans olan C5'teki müşteri kimliğine gelir, böylece formül kolayca kopyalanabilir.
  • Arama dizisi, müşteri tablosundaki ilk sütun olan adlandırılmış aralık kimlikleridir (H5:H8).
  • Tam eşleşmeyi zorlamak için eşleme türü sıfıra ayarlanır.

KAÇINCI işlevi, bu durumda, satır numarası olarak INDEX'e giren 2 değerini döndürür: 
 MATCH ($C5,ids,0)

Sütun numarası 2 olarak sabit kodlanmış (müşteri adları 2. sütundadır) ve dizi, adlandırılmış 'data' (H5:J8) aralığına ayarlandığında INDEX şunu döndürür: Amy Chang.

Müşteri durumu alınıyor

Müşteri durumunu alma formülü hemen hemen aynıdır. Durum bilgisi 3. sütunda göründüğünden, tek fark sütun numarasının 3 olarak sabit kodlanmış olmasıdır:

 
= INDEX (data,2,2)

Dinamik iki yönlü maç

Formüle başka bir KAÇINCI işlevi ekleyerek dinamik bir iki yönlü eşleşme oluşturabilirsiniz. Örneğin, H4:J4 için adlandırılmış 'başlıklar' aralığıyla aşağıdaki gibi bir formül kullanabilirsiniz:

 
= INDEX (data, MATCH ($C5,ids,0),2) // get name = INDEX (data, MATCH ($C5,ids,0),3) // get state

Burada, doğru sütun numarasını almak için ikinci bir KAÇINCI işlevi eklendi. MATCH, ikinci tablodaki doğru sütun numarasını bulmak için ilk tablodaki geçerli sütun başlığını kullanır ve bu sayıyı otomatik olarak INDEX'e döndürür.

Yazar Dave Bruns


^