Excel

Adlandırılmış aralık

Named Range

Excel'de Adlandırılmış Aralık Örneği

Adlandırılmış aralık, bir ad verilmiş bir veya daha fazla hücredir. Adlandırılmış aralıkların kullanılması, formüllerin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Ayrıca, üzerinden basit gezinme sağlarlar. İsim kutusu .Örnekte, F6'daki formül:

 
= MAX (sales)

burada 'satış', C4:C10 olarak adlandırılan aralıktır. Aynı adlandırılmış aralığı kullanan diğer formül örnekleri şunlardır:

 
= MIN (sales) = AVERAGE (sales) = SUM (sales)

Not: adlandırılmış aralıklar mutlak referanslar varsayılan olarak.

Adlandırılmış bir aralık oluşturun

Hızlı bir şekilde adlandırılmış bir aralık oluşturmak için:  1. aralığı seçin
  2. içine bir ad yazın isim kutusu ve dönüşe bas


^